Հայտարարություն_Ծառայություն_Վաղարշապատ_15.04.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Միասնական սոցիալական ծառայության Վաղարշապատի տարածքային կենտրոնի տնօրենի (ծածկագիր՝10-1-26.8ժա-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Ասթինե Ապիտոնյանը, Ստեփան Սարգսյանը և Սիրանուշ Պողոսյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Ասթինե Ապիտոնյանը 15.04.2021թ. :