Հայտարարություն_Ծառայություն_Վայք_15.04.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Միասնական սոցիալական ծառայության Վայքի տարածքային տնօրենի (ծածկագիր՝10-1-26.8լը-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Խաչիկ Մկրտչյանը և Արմեն Մարգարյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Խաչիկ Մկրտչյանը 15.04.2021թ. :