Հայտարարություն_Ծառայություն Սպիտակի 15.04.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Միասնական սոցիալական ծառայության Սպիտակի տարածքային կենտրոնի տնօրենի (ծածկագիր՝10-1-26.8ժթ-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Արսեն Ավագյանը, Սամվել Խոյեցյանը և Մարտին Հաջյանը:

           Այդ պաշտոնում նշանակվել է Արսեն Ավագյանը 15.04.2021թ. :