Հայտարարություն_Ծառայություն Դիլիջան 15.04.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Միասնական սոցիալական ծառայության Դիլիջանի տարածքային կենտրոնի տնօրենի (ծածկագիր՝10-1-26.8խբ-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Նունե Սարգսյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Նունե Սարգսյանը 15.04.2021թ. :