Հայտարարություն_Ծառայություն Ստեփանավան 15.04.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Միասնական սոցիալական ծառայության Ստեփանավանի տարածքային կենտրոնի տնօրենի (ծածկագիր՝10-1-26.8ի-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Արմեն Զաքարյանը, Արթուր Վարդանյանը, Վահե Հակոբջանյանը և Լիլիթ Մաղաքյանը:

           Այդ պաշտոնում նշանակվել է Արմեն Զաքարյանը 15.04.2021թ. :