Հայտարարություն_Ծառայություն Եղեգնաձոր 15.04.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Միասնական սոցիալական ծառայության Եղեգնաձորի տարածքային կենտրոնի տնօրենի (ծածկագիր՝10-1-26.8լզ-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Սամվել Մնացականյանը և Գրիգոր Գևորգյանը:

           Այդ պաշտոնում նշանակվել է Գրիգոր Գևորգյանը 15.04.2021թ. :