Հայտարարություն_Ծառայություն Թումանյանի 15.04.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Միասնական սոցիալական ծառայության Թումանյանի տարածքային կենտրոնի տնօրենի (ծածկագիր՝10-1-26.8լզ-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Նունե Անտաշյանը, Գագիկ Էվոյանը և Տաթևիկ Մարտիրոսյանը:

           Այդ պաշտոնում նշանակվել է Տաթևիկ Մարտիրոսյանը 15.04.2021թ. :