Հայտարարություն_Ծառայություն Աբովյանի 15.04.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Միասնական սոցիալական ծառայության Աբովյանի տարածքային կենտրոնի տնօրենի (ծածկագիր՝10-1-26.8իբ-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Սիրանուշ Պողոսյանը, Հրայր Հակոբյանը և Էվիտա Ռաֆայելյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Էվիտա Ռաֆայելյանը 15.04.2021թ. :