Հայտարարություն_Ծառայություն_Վանաձոր_15.04.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

            Տեղեկացվում է, որ Միասնական սոցիալական ծառայության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի տնօրենի (ծածկագիր՝10-1-26.8ժէ-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Արմեն  Այվազյանը, Արմեն Փոթինյանը և  Արա Առաքելյանը:

            Այդ պաշտոնում նշանակվել  է  Արմեն  Այվազյանը 15.04.2021: