Հայտարարություն_Ծառայություն_09.03.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

  1. Սոցիալական ապահության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության չորրորդ բաժնի ավագ արխիվավարի (ծածկագիր՝ 10-1-26.4-Մ4-23) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մարտի 9-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Լաուրա Մուշեղի Նիկոյանը: