ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2021 թվականին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ