Հայտարարություն_Ծառայություն_27.01.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության տնտեսական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.7-Ղ4-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021թ. հունվարի 25-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Սեյրան  Հրանտիկի Թունյանը: