Հայտարարություն_Ծառայություն_25.01.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Սոցիալական ապահության ծառայության տնտեսական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.7-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունվարի 25-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցներն են Սեյրան Հրանտիկի Թունյանը և Աշխարհիկ Ղազարոսի Գրիգորյանը: