Հայտարարություն_Ծառայություն_Կենտրոն 1 _20.01.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության «Կենտրոն-1» սպասարկման բաժնի ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021թ. հունվարի 20-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել են Տաթևիկ Գագիկի Վարդանյանը, Նարինե Զավենի Քալոյանը, Սաթենիկ Սասունի Հակոբյանը, Լիանա Էդուարդի Անակչյանը և Իրինա Հայկի Լազարյանը: