Հայտարարություն_Ծառայություն_Շենգավիթ _19.01.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Սոցիալական ապահության ծառայության Շենգավիթի տարածքային բաժնի ավագ խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-43) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունվարի 19-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը  հաղթահարել է Վահագն Համբարձումի Պետրոսյանը: