Հայտարարություն_Ծառայություն_Ավան և Նոր Նորքի _18.01.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Ավան և Նոր Նորքի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Ղ5-6) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունվարի 18-ին ժամը  10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Նունե Լևիկի Մարտիկյանը: