Հայտարարություն_Ծառայություն_Շենգավիթ_15.01.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

  1. Սոցիալական ապահության ծառայության Շենգավիթի տարածքային բաժնի ավագ խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-43) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունվարի 15-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցներն են Վահագն Համբարձումի Պետրոսյանը և Վարդուհի Արտուշի Դաշյանը: