Հայտարարություն_Ծառայություն_Ավան-Նոր Նորք_14.01.2021

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

  1. Սոցիալական ապահության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Ավան և Նոր Նորքի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Ղ5-6) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունվարի 14-ին ժամը  10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցներն են Նունե Լևիկի Մարտիկյանը և Լուսինե Ազատի Աբրահամյանը :