Հայտարարություն_Ծառայություն_Նշանակման վարչություն_09.12.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Սոցիալական ապահության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Էդգար Կորյունի Գրիգորյանը: