Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կասեցված մրցույթի հարցազրույցի փուլը վերսկսելու մասին հայտարարություն_04.12.2020

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կասեցված մրցույթի հարցազրույցի փուլը վերսկսելու մասին

Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից 19.03.2020 ստացված N 42/44/10929-2020 գրությունը՝ տեղեկացնում եմ, որ Սոցիալական ապահովության ծառայությունը վերսկսում է Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 01.09.2020 հայտարարված, սակայն կասեցված մրցույթի հարցազրույցի փուլը:

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի` 09.12.2020 ժամը 10:00-ին:

Նշված մրցույթի անցկացումը վերսկսելու վերաբերյալ իրավական ակտին կարող եք ծանոթանալ սույն հայտարարությանը կցված ֆայլի միջոցով:

Հրաման