Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Ավանի և Նոր Նորքի սպասարկման բաժնի պետի՝ 06.11.2020թ., Շենգավիթի սպասարկման բաժնի ավագ խորհրդատուի՝ 06.11.2020թ., «Կենտրոն-1» սպասարկման բաժնի ավագ փաստաթղթավարի՝ 20.11.2020թ. թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությունները չեղյալ համարելու մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Ավանի և Նոր Նորքի սպասարկման բաժնի պետի՝ 06.11.2020թ., Շենգավիթի սպասարկման բաժնի ավագ խորհրդատուի՝ 06.11.2020թ., «Կենտրոն-1» սպասարկման բաժնի ավագ փաստաթղթավարի՝ 20.11.2020թ. թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությունները չեղյալ համարելու մասին:

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1554-Ն որոշման 3-րդ կետի պահանջները՝ Սոցիալական ապահովության ծառայությունը չեղյալ է համարում Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Ավանի և Նոր Նորքի սպասարկման բաժնի  պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Ղ5-6)՝ 06.11.2020թ, Շենգավիթի սպասարկման բաժնի ավագ խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-43)՝ 06.11.2020թ., «Կենտրոն-1» սպասարկման բաժնի ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-29)՝ 20.11.2020թ. թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությունները:

Նշված թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու մասին հայտարարությունները կհրապարակվեն և մրցույթները կանցկացվեն՝ համաձայն ՀՀ կառավարության թիվ 1554-Ն որոշման:

Նշված թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությունները չեղյալ համարելու մասին իրավական ակտին կարող եք ծանոթանալ սույն հայտարարությանը կցված ֆայլի միջոցով:

Հրաման