Փորձագետի հաշվետվություն _Էմմա Մարդյան_20.07.2020-20.10.2020