Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի անցկացումը կասեցնելու վերաբերյալ հայտարարություն_12.11.2020

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի  (ծածկագիր՝ 10-1-26.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի անցկացումը կասեցնելու վերաբերյալ հայտարարություն

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի  (ծածկագիր՝ 10-1-26.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի անցկացումը կասեցնելու մասին

Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից 19.03.2020թ. ստացված N 42/44/10929-2020 գրությունը և Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի  (ծածկագիր՝ 10-1-26.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի մասնակից Սուրիկ Վոլոդյայի Բալույանի տեղեկանքը՝ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակվելու, մեկուսացման և ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ գտնվելու մասին՝ Սոցիալական ապահովության ծառայությունը կասեցնում է ըստ 05.11.2020 թ.-ին Ծառայության պաշտոնական կայքէջում և հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական կայքէջում հրապարակված հայտարարության՝ 13.11.2020 թ.-ին նշանակված Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի  (ծածկագիր՝ 10-1-26.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի հարցազրույցի փուլի անցկացումը:

Նշված մրցույթի անցկացումը կասեցնելու վերաբերյալ իրավական ակտին կարող եք ծանոթանալ սույն հայտարարությանը կցված ֆայլի միջոցով:

Հրաման