Հայտարարություն_Ծառայություն_Նշանակման վարչություն_11.11.2020

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

 Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության  պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26. 4-Ղ3-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. նոյեմբերի 11-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել են Էդգար Կորյունի Գրիգորյանը և Սուրիկ Վոլոդյայի Բալույանը :