Փորձագետի հաշվետվություն Էդգար Գրիգորյան 01.08.2020-31.10.2020