Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կասեցված մրցույթը վերսկսելու մասին հայտարարություն_05.11.2020

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից 19.03.2020թ. ստացված N 42/44/10929-2020 գրությունը ՝ տեղեկացնում եմ, որ Սոցիալական ապահովության ծառայությունը վերսկսում է Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի նշանակման վարչության պետի  (ծածկագիր՝ 10-1-26.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված, սակայն կասեցված մրցույթը:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 11.11.2020թ. ժամը 10:00-ին, հարցազրույցի փուլը՝ 13.11.2020 թ.-ին ժամը 10:00-ին:

Նշված մրցույթի անցկացումը վերսկսելու վերաբերյալ իրավական ակտին կարող եք ծանոթանալ սույն հայտարարությանը կցված ֆայլի միջոցով:

Հրաման