Հայտարարություն_Ծառայություն_Դավթաշեն_27.10.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Դավթաշենի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Ղ5-3)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հոկտեմբերի 26-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Աննա Նորիկի Օհանջանյանը: