Հայտարարություն_Ծառայություն_Դավթաշեն_22.10.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Դավթաշենի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Ղ5-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հոկտեմբերի 22-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Աննա Նորիկի Օհանջանյանը: