Հայտարարություն_Ծառայություն_Մաշտոց_21.10.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Մաշտոցի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Ղ5-9) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հոկտեմբերի 20-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Լուսինե Ստեփանի Պետրոսյանը: