Հայտարարություն_Ծառայություն_Էրեբունի-Նուբարաշեն_13.10.2020