Հայտարարություն_Ծառայություն_Շենգավիթ_12.10.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Սոցիալական ապահության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Շենգավիթի սպասարկման բաժնի ավագ խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-43) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ժամը 14:30-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը չի հաղթահարել ոչ մի մասնակից: