Հայտարարություն_Ծառայություն_Շենգավիթ_08.10.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Սոցիալական ապահության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Շենգավիթի սպասարկման բաժնի ավագ խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Մ4-43) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հոկտեմբերի 08-ին ժամը 14:30-ին անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Նարինե Նորիկի Խաչատրյանը: