Հայտարարություն_Ծառայություն_08.10.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության Երևան քաղաքի սպասարկման վարչության Ավան և Նոր Նորքի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.3-Ղ5-6) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հոկտեմբերի 8-ին՝ ժամը 10:00-ին անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը չի հաղթահարել ոչ ոք: