Հայտարարություն_Ծառայություն_09.09.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Գեղամ Մանուկյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Գեղամ Մանուկյանը 09.09.2020 թվականին: