Հայտարարություն_Ծառայություն_24.08.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Մ3-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. օգոստոսի   24-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Անի Անդրանիկի Բաբաջանյանը: