Հայտարարություն_Ծառայություն_20.08.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Մ3-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի օգոստոսի 20-ին ժամը 10:00-ին անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցն է Անի Անդրանիկի Բաբաջանյանը: