Հայտարարություն_Ծառայություն_19.08.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահության ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.3-Մ2-13) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի օգոստոսի 19-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Հասմիկ Էդիկի Ղուլյանը: