Հայտարարություն_Ծառայություն_17.08.2020

Երկուշաբթի, 17 Օգոստոսի 2020

Հայտարարություն

Սոցիալական ապահովության ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.3-Մ2-13) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար նախատեսված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Հասմիկ Ղուլյանը: