Հայտարարություն_Ծառայություն_15.07.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության տնտեսական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.7-Ղ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հուլիսի 15-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Էդուարդ Արմենի Տոնիկյանը: