Հայտարարություն_Ծառայություն_09.07.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության ամփոփ վերլուծությունների և ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր վերլուծաբանի (ծածկագիր՝ 10-1-27.2-Մ2-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հուլիսի 9-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Էդգար Ռադիկի Գրիգորյանը: