Հայտարարություն_Վարդենիսի տ/բ_08.07.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Վարդենիսի տարածքային բաժնի փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմող չի եղել: