Ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կասեցված մրցույթը վերսկսելու մասին հայտարարություն_07.07.2020

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալական ապահովության ծառայության Կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Մ3-4) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կասեցված մրցույթը վերսկսելու մասին

Օրենսդրություն/հոդված *

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27 N 1554-Ն որոշման 24-րդ կետ

Էլ. փոստի հասցե *

gayane.mnacakanyan@ssa.am

Վեբ կայքի հասցե (URL)

https://www.ssa.am/

Հասցե *

Նալբանդյան 13

Հայտատուի անվանում *

Սոցիալական ապահովության ծառայություն

Հայտարարության տեքստ *

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» 298-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) սահմանված հավելվածի «Անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումները (տեղաշարժման հատուկ ռեժիմ), զննումները» բաժնի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված սահամանափակումների վերացման մասին ՀՀ պարետի որոշումը և Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից 19.03.2020թ. ստացված՝ «Հանրապետությունում արտակարգ դրության ժամանակահատվածում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթներ հայտարարելու, կասեցնելու և վերսկսելու մասին» N 42/44/10929-2020 գրությունը՝ Սոցիալական ապահովության ծառայությունը վերսկսում է Կազմակերպությունների,քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Մ3-4) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված, սակայն կասեցված մրցույթը:

Մրցույթը կանցկացվի 10.07.2020 թ. ժամը 10:00-ին

Նշված մրցույթի անցկացումը վերսկսելու վերաբերյալ իրավական ակտին կարող եք ծանոթանալ սույն հայտարարությանը կցված ֆայլի միջոցով:

Հայտարարությանը կարող եք կցել անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր

Նշեք ֆայլերը

Հրաման

V     Ես ռոբոտ չեմ

Ուղարկել:

                                               Հրաման