Հայտարարություն_Ծառայություն_07.07.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության ամփոփ վերլուծությունների և ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր վերլուծաբանի (ծածկագիր՝ 10-1-27.2-Մ2-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հուլիսի 7-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել են Սուրիկ Աշոտի Գրիգորյանը, Էդգար Ռադիկի Գրիգորյանը,Հրանուշ Խաչիկի Խաչատրյանը: