Հայտարարություն_Վարդենիսի տ/բ_02.07.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Վարդենիսի տարածքային բաժնի փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Նելլի Խաչատրյանը:

Փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ դիմած քաղաքացին չի համապատասխանում հայտարարության մեջ նշված պահանջներին: