Հայտարարություն_Վարդենիսի տ/բ_25.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Վարդենիսի տարածքային բաժնի փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար տրված հայտարարության արդյունքում դիմում չի ներկայացվել: