Հայտարարություն_Կենտրոն_2 տ/բ_19.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության «Կենտրոն-2» տարածքային բաժնի փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Հասմիկ Ավետյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Հասմիկ Ավետյանը 19.06.2020: