Հայտարարություն_Ծառայություն_19.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության կազմակերպությունների և քաղաքացիների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Մ3-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունիսի 18-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Հասմիկ Արտուշի Ղուկասյանը:

 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Մ3-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունիսի    18-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մարիամ Ռոբերտի Գևորգյանը: