Հայտարարություն_Ծառայություն_17.06.2020_2

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Մ3-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունիսի  16-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Մարիամ Ռոբերտի Գևորգյանը: