Հայտարարություն_Ծառայություն_17.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության կազմակերպությունների և քաղաքացիների հետ համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Մ3-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունիսի 16-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Հասմիկ Արտուշի Ղուկասյանը: