Հայտարարություն_Արտաշատի տ/բ_15.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Արտաշատի տարածքային բաժնի փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Գոհար Գրիգորյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Գոհար Գրիգորյանը 15.06.2020թ. :